Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

March 28 2020

Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viakrolfasolek krolfasolek

March 22 2020

Zostań w domu. Uratuj siebie i innych. Włącz dobry film i nalej sobie lampkę wina. Najlepszego, jakie masz. A potem pij za siebie. Za swoje zdrowie. Za zdrowie bliskich. Wszak kwarantanna w domu, wcale nie musi być taka zła.
— "Duszą Podszyty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88

March 21 2020

5404 247b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathebelljar thebelljar
7219 895f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakrolfasolek krolfasolek

March 19 2020

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viafreeway freeway
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viaDaisy88 Daisy88

March 17 2020

Seks jest jednym z dziewięciu powodów reinkarnacji. Pozostałych osiem jest bez znaczenia
— Henry Miller
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione

March 15 2020

oliwki nocą

brak zakończenia, to najlepsze zakończenie.
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadivi divi
9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
3804 ecd9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan

March 14 2020

Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita viairmelin irmelin

March 10 2020

Każdy ma w życiu taki czas, kiedy nieszczęścia chodzą radosnymi grupkami.
— Jakub Żulczyk, spotkanie autorskie 09 VII 2012, Wrocław.
Reposted fromlovvie lovvie

March 07 2020

Za każdą silną, niezależną kobietą stoi dziewczyna, którą musiała się nauczyć, jak sobie sama poradzić i prosić o wsparcie, gdy sama nie dawała rady.
— alka_positive
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 04 2020

Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
8557 c165 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine

March 03 2020

4867 4b23
Reposted fromkimik kimik viausagiaddict usagiaddict
4573 e240 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viafou fou
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl