Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

2045 96d1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahereyes hereyes

November 17 2017

November 16 2017

4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viapannakies pannakies
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapannakies pannakies
8166 6b67
Reposted fromursa-major ursa-major viapannakies pannakies
8157 52a7
Reposted fromursa-major ursa-major viapannakies pannakies

November 13 2017

Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazycienaspsuje zycienaspsuje
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viazycienaspsuje zycienaspsuje

November 03 2017

Koty liżą masło
— Mama Ludwiczka
Reposted fromniedonaprawienia niedonaprawienia viacytaty cytaty

October 31 2017

2345 4a77 500
Reposted fromnever-mind never-mind viapannakies pannakies

October 29 2017

Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później

Dzisiaj jestem szczęśliwa.

A o jutro będę się martwiła jutro.

— Cecelia Ahern
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacytaty cytaty

October 24 2017

4106 d7bb 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #2
Reposted fromkartoNik kartoNik viafreeway freeway
Reposted fromweightless weightless viahereyes hereyes
4496 c082 500
Reposted fromtwice twice viaSkydelan Skydelan

October 23 2017

Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
0645 969c 500
Reposted fromdivi divi viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl