Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

1980 ac93 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viafou fou
"When the soul lies down in that grass
the world is too full to talk about.” 
— ― Rumi
Reposted fromnazarena nazarena via12czerwca 12czerwca
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viawalkthemoon walkthemoon

July 20 2017

Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viawalkthemoon walkthemoon
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaingrim ingrim
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaou ou
1351 fcd8 500
security questions
Reposted fromvolldost volldost viaingrim ingrim

July 19 2017

7148 e65e
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viaMountainGirl MountainGirl
7335 88e5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Jednej rzeczy się nauczyli - żyć tak, aby niczego nie żałować.
— Agata Czykierda-Grabowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Rozwiązania znajdą się same.
Reposted fromiamstrong iamstrong
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaiamstrong iamstrong
Cały ten niesamowity świat ma tysiące, miliony i miliardy barw, twarz, uczuć, myśli, doświadczeń, które ułożą się i tak w jedną całość. 
Reposted fromiamstrong iamstrong
0663 cc0b 500
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!

July 18 2017

4347 2545
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasmorzando smorzando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl