Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

What you seek is seeking you.
— Rumi
Reposted byztar ztar
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted byWpiwnicyUdziadkaaleksandrowesexlovenmagicSkydelanjanka89gabrynia12czerwcaSkydelanmoglismywszystkobanitkaanecianowcomiendoliricakingavonschabertweselefigarahope24czicziinyouohmydeersmallertantalumKahluaaanetaxxalliwantisyou1czerwcagonnabebetterlovesweetsaffascinanteponurykosiarzalliwantisyouxwyczesanagitaraxtiredeverydayMonia94retro-girlalliwantisyoumadadreamgreenhazelMisqalottibluebelllaparisiennehope24cziczilittlepawsTyMiJestesnergowarkoczcel

June 22 2017

Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaherbatkowa herbatkowa
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny vianiskowo niskowo
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
8544 ae46 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapannakies pannakies
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

June 21 2017

czasami jestem wyłącznie leżeniem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8894 5bc1

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaSkydelan Skydelan

June 20 2017

Świat nie potrzebuje kolejnych ludzi chowających się w cień. Czas przestać się ukrywać i zacząć się wyróżniać. Czas przestać potrzebować i zacząć przewodzić. Czas zacząć dzielić się swoimi darami, zamiast je chomikować lub udawać, że się ich nie ma.

9396 1edf 500
Reposted frompesy pesy viawalkthemoon walkthemoon
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaelusive elusive
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
5561 5399 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
Boże najsłodszy, oby było warto
— zupa
Reposted fromemblemat emblemat viaSkydelan Skydelan
1931 e96a 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl