Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

1520 d128
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagabrynia gabrynia
7654 cebf 500

maramarta:

BuonOggi … 

dee goo photo

Reposted fromkimik kimik viagabrynia gabrynia

May 25 2017

Nigdy z Ciebie nie zrezygnuje.
— Bóg
Reposted bySkydelanohmydeerwindybaytrueVeryFuckingNicebeautyandthebeat
You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafreeway freeway

luvyourselfsomeesteem:

we got countries around the world that literally celebrate the day white ppl left them the hell alone

Reposted fromraesunlight raesunlight

why australian people say 'naur' instead of 'no'

Reposted fromShinnomew Shinnomew
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka

May 24 2017

To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaelusive elusive
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted frompuella13 puella13 viaSkydelan Skydelan

May 23 2017

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viawalkthemoon walkthemoon
3929 a48d
Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaMerrry98 Merrry98
Reposted fromsilence89 silence89
Reposted fromsilence89 silence89
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaamkejt amkejt
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaamkejt amkejt
6114 b3ae
Reposted fromcalifornia-love california-love viaamkejt amkejt
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaamkejt amkejt
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaamkejt amkejt

May 22 2017

You are the product of years of climbing. 
Reposted bybeautyandthebeat beautyandthebeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl