Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

upinthesky
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
upinthesky
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viacziczi cziczi
upinthesky
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— powinnam to wreszce zrozumieć!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
upinthesky
7833 6f3b
Reposted fromdusix dusix viacarameltea carameltea
upinthesky
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viacarameltea carameltea

July 07 2015

upinthesky
Play fullscreen
This is the perfect holiday song 🎶 !

July 06 2015

upinthesky
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viaK8 K8
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaK8 K8
upinthesky
9368 42ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
upinthesky
2447 b134
Reposted fromrevalie revalie viaK8 K8
upinthesky
7662 a8fc
Reposted bypowerofloveforeverWpiwnicyUdziadkagabryniawalkthemoon

July 02 2015

upinthesky
2361 b34f
Reposted frommartynkowa martynkowa viazitabel zitabel

July 01 2015

upinthesky
upinthesky
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viapapi papi
upinthesky
4223 c87f 500
upinthesky
4220 5747
Reposted byjogipapilavendovadeepbluexgabrynia
upinthesky
4218 2d55 500
Reposted byjogipapi
upinthesky
4217 76de 500
Reposted byWpiwnicyUdziadkafreeway
upinthesky
4214 d8af 500
Reposted bylavendova lavendova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl