Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.

March 21 2017

cherrymp3:

me: *thinks of my friends*
me: ❤️💞💖❤️💞💞🌹🌹💓✨💓❤️❤️💖💖❤️💋✨✨💖💖💞💋💋💞✨✨💖🌹💞❤️💋💞❤️✨✨✨💖🌹💞🌹💋💋❤️💝❤️❤️💋💞

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

March 20 2017

Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasavanna savanna

March 19 2017

2421 9743 500
Reposted bydysiamisia dysiamisia
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaalliwantisyou alliwantisyou

March 18 2017

1608 512a 500
Każda osoba, która ma coś w głowie wie, że nie trzeba być ideałem takim jaki kreuje świat. Nie trzeba bać się swoich niedoskonałości - trzeba poszukać piękna w sobie i iść z podniesioną głową. Obiecuje Wam, że na 100% macie w sobie coś co pokocha druga osoba.

March 17 2017

5831 f60e
Reposted fromerial erial viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho

orriculum:

My boss’s first language isn’t English. However, she loves giving inspirational speeches to everyone. I think today she was trying to tell us “don’t just stand around looking pretty”, but what she actually said was “WE DONT HAVE TIME TO BE SEXY”.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.
— Haruki Murakami, Dance Dance Dance  (via herkindoftea)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

March 16 2017

7452 5353 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viawindybaytrue windybaytrue

March 15 2017

6360 446c 500
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

Imagine how many painful relationships begin because neither person considered the following simple fact: 

Just because you like a guy, this is not a sign from heaven that you’re supposed to date him.

— How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul, p.50
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viafou fou
6707 2025 500
Reposted byhereyes hereyes
3690 36a3 500
Reposted fromtwice twice viafatique fatique
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl