Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSkydelan Skydelan
8991 2a9a
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viaSkydelan Skydelan

April 23 2017

 I've read somewhere that "time spent with God is never wasted" and today, after 3 years of getting to know Him, all I can do is solemnly admit it and thank God for that time. I can't imagine anything better than who He is to me and what He did for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a Friend * 
Reposted fromheroes heroes viapiinkskies piinkskies

April 22 2017

Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaSkydelan Skydelan
Shani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej, a Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona – niezbyt ładnych, a pięknych, takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po pięciu minutach.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi via12czerwca 12czerwca
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon

April 21 2017

To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie

April 19 2017

5267 ada6 500
Reposted fromofcuriousminds ofcuriousminds viaSkydelan Skydelan
5997 d927 500

cwote:

Growth can happen in many ways.

Reposted fromofcuriousminds ofcuriousminds viaSkydelan Skydelan

April 18 2017

0723 a34e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
0721 c13d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia

April 16 2017

Nie ma przypadków, jest Pan Bóg
Reposted byWpiwnicyUdziadkalaterspiinkskiesgabryniahope24cziczipoolunkanadyjskazimapolskijazzczekoladowysenkiksavsombumpycziczimalaoladelainbluejane
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
9997 4bd7 500
Reposted byfouhope24czicziheroesWpiwnicyUdziadkalaterswalkthemoonalensztajngabryniaottakportecreationmasterrpieceSkydelansuben

April 15 2017

lightheartedsuggestion:

you are still breathing. still growing. it’s not too late for new beginnings.

Reposted fromillogical illogical

April 14 2017

2636 4c0b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7759 e04c

lhoyal:

x

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaSkydelan Skydelan

April 13 2017

Nie wahaj się, bo przegrasz szczęście.
— "Otulone ciemnością"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafou fou
I believed that I wanted to be a poet, but deep down I just wanted to be a poem.
Jaime Gil de Biedma
(via thelovejournals)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweselefigara weselefigara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl