Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viapannakies pannakies
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove vialavendova lavendova
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasilence89 silence89
Reposted fromsilence89 silence89 viamuviell muviell
Choose courage over comfort.
Reposted fromkudi kudi

September 15 2017

9564 a192 500

alecsgrg:

Hiking | ( by Elliot Hawkey )
Reposted fromSkydelan Skydelan
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaSkydelan Skydelan
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho viaanikroku anikroku

September 13 2017

5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
7538 c5cc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
7508 a548 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan

September 12 2017

Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viakudi kudi
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakudi kudi
Reposted fromsilence89 silence89
4893 f31b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viawiecznosci wiecznosci
Jeśli na czymś Ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują...
Reposted fromitter itter viapiinkskies piinkskies

September 10 2017

cameronfryesgirlfriend:

cause of death: too shy to call ambulance

Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl